Reportáže

Reportáže

/úryvok/

.....v sobotu 49 ročná Omega očarila svoje viactisícové obecenstvo v Nitre.
ažko sme dostali parkovisko. Užž nával áut naznačovalo žže sa chystá veľká udalosť. Hoci to nebola lacná zábava. Ceny lístkov sa pohybovali medzi 25 - 55,-EUR. Užž dve hodiny pred začatím koncertu bolo nás v amfiteátri aspoň 3000, keď sa koncert začal, bolo nás aspoň dvakrát viac. Mnoho návšštevníkov priššlo z Maďarska, Poľska........Pred Omegou kapela Collegium Musicum hrala inšštrumentálnu hudbu. Konferovalo sa dvojjazyčne. V radoch obecenstva boli Slováci a Maďari, panovala priateľská nálada. (Pre nás bolo len zlým žartom žže na základe prejavu niektorých slovenských politikov tieto dva národy vraj sa zožžierajú).
Vedúci kapely Omega, Benkő Laci pozdravil obecenstvo, spomínajúc nato žže cez desaťročia rocková hudba bola vlastne jedinou možžnou formou vyjadrovania túžžby po slobode. Koncert sa začínal s piesňou "Petróleum Lámpa", koncert bol vlastne súhrnom tvorby žživotného diela legendárnej kapely. Bol pôsobivý a z hudobného hľadiska mimoriadny. Pri tom aj technika podávala veľmi dobrý výkon. Počasie bolo vynikajúce, a nálada eššte lepššia- tak na javisku ako na hľadisku. Koncerty Omega v poslednom čase sa dokončievali dvojakým spôsobom. V prvom prípade kapela hrala v prídavkovom bloku "Gyöngyhajú lány "(perlovlasé dievča ) ako poslednú skladbu , v druhom, keď chlapci sa museli vrátiť pred obecenstvom ďalšším prídavkom.
V Nitre sa stalo to posledné, teda koncert bol dokončený piesňou "Régi csibészek" (starí šuhaji).
O rok Omega oslavuje 50. výročie svojej existencie monštre koncertami. Spevák, Kóbor János, " Mecky" nám povedal, žže sa pripravujú úplne novým programom a dúfa, žže so zahraničnými Maďarmi budú spolu oslavovať desiatkami koncertov. Čo sa týka mňa, od roku 1994 tak chodievam na koncerty Omega, žže musím ísť, lebo je možžné, žže daná príležžitosť je posledná.
Teraz v Nitre som nemal tento pocit, polstoročná Omega sa nechystá na rozlúčku, nemôžže to urobiť –"dožživotne- rockandroll" majú už v krvi. A keď to vedia robiť na takej úrovni, a s takou náladou ako v Nitre, a tisícom spôsobujú takú radosť, prečo by to neurobili?!
Ďakujeme aj agentúre elóKONCERT, žže Omegu nám dostali do Nitry, a mohli sme sa stať účastníkmi tohto nádherného podujatia.

V kruhoch maďarskej populárnej hudby sa ako senzácia rozššírila správa, žže tridsaťročná kapela Piramis, ktorá bola koncom sedemdesiatych rokov považovaná za najpopulárnejšiu rockovú skupinu, sa znovu dá dokopy a bude ma koncert. Bola to snáď ešte väčšia senzácia, než keď pred dvoma rokmi sa znovu dala dokopy skupina Omega, ktorá odvtedy opä koncertuje. Zo strany Kóbora a spol. bola potrebná len vôža, ale vystúpenie skupiny Piramis bolo neisté aj kvôli skorším chorobám zo závislosti Pétera Gallaia a Lajosa Soma. O koncerte Piramis sa už hovorilo aj vlani, ten sa však nakoniec neuskutočnil. „Bol som závislý na alkohole a drogách a odvykanie mi vežmi vyčerpalo organizmus, vlani by som teda ešte nebol schopný odohra celý koncert”, vyjadril sa v jednom interview kapelník Lajos Som. Dnes už niet pochybností, že sa koncert uskutoční, a nie len jeden (Budapeš, Papp László Sportaréna, 26. – 27. december). Veď sa s obrovským úspechom konala už aj generálka. Bolo to vďaka agentúre ElóKoncert z Dunajskej Stredy, ktorá aj v prípade Piramis bravúrne zopakovala to, čo s Omegou spravila už viackrát - pred koncertom v Budapešti ich zazmluvnila na vystúpenia na južnom Slovensku. Už aj pred koncertom sa dalo tuši, že „Piramis - horúčka” stále trvá, pretože parkoviská pred športovou halou Millennium v Nových Zámkoch boli minulý štvrtok úplne plné. Prišli fanúšikovia z celej krajiny, dokonca aj z Maďarska. Neskôr bolo na oficiálnej internetovej stránke skupiny (www.piramis.hu) zverejnené: „Keď členovia kapely vyšli zo šatne, hžadeli na stále narastajúce publikum s miernou trémou, keďže pred obecenstvom stáli naposledy pred štrnástimi rokmi. Tieto ich obavy boli samozrejme zbytočné a už po prvých taktoch bolo cíti, že majú stále taký istý elán a energiu ako kedysi, čo im vydržalo až do konca vyše dvojhodinového koncertu.” Koncert v Nových Zámkoch bol skutočným festivalom radosti, a to aj napriek tomu, že Lajos Som nemohol by kvôli zníženej schopnosti koncentrácie na pódiu počas celého koncertu. Preto si kapela vypomohla ešte jedným basgitaristom. Gallai však vydržal pri klávesoch až do konca, Miklós Köves spoza bicích tvrdo diktoval tempo a János Závody sa opä ukázal ako gitarový virtuóz. Samozrejme najväčšou hviezdou Piramis bol ako vždy Sándor Révész. Určite si mnohí spomenú, ako sa pred štvrstoročím do tohto vynikajúceho maďarského rockového speváka s ojedinelým štýlom a hlasom „hromadne” zamilovávali dievčatá. Len čo sa objavil na pódiu, bolo zrejmé, že táto láska dodnes vydržala, alebo sa opä rozhorela. Napriek dlhej prestávke v koncertovaní, ktorú bolo pri prvých skladbách na koncerte v Nových Zámkoch cíti, Révész rýchlo našiel sám seba v speve ako aj v kontakte s obecenstvom. Postupne odzneli legendárne pesničky, ako napr. Szállj fel magasra, A szerelem ördöge vagyok, Szabadnak születtem, Ajándék, Kóbor angyal, Becsület… Na pódium zavolali aj textára týchto skladieb Attilu Horvátha, ktorý sa pri pohžade na lásku, ktorá prúdila od novozámockého publika, ani sa nesnažil zakry svoje dojatie. A skutočne verše „Želaj si, aby všetko, na čo si dnes v noci myslel / Bolo pravdou aj zajtra a pozajtra / Želaj si naozajstný sviatok, želaj si ozajstnejší život / Pokojné Vianoce každému!” sa zdali by aktuálnymi nielen kvôli blížiacim sa sviatkom. Hudobníci veria v pokračovanie Piramis a na jar plánujú vyda novú platňu.

Reportáže

/úryvok/

.....v sobotu 49 ročná Omega očarila svoje viactisícové obecenstvo v Nitre.
ažko sme dostali parkovisko. Užž nával áut naznačovalo žže sa chystá veľká udalosť. Hoci to nebola lacná zábava. Ceny lístkov sa pohybovali medzi 25 - 55,-EUR. Užž dve hodiny pred začatím koncertu bolo nás v amfiteátri aspoň 3000, keď sa koncert začal, bolo nás aspoň dvakrát viac. Mnoho návšštevníkov priššlo z Maďarska, Poľska........Pred Omegou kapela Collegium Musicum hrala inšštrumentálnu hudbu. Konferovalo sa dvojjazyčne. V radoch obecenstva boli Slováci a Maďari, panovala priateľská nálada. (Pre nás bolo len zlým žartom žže na základe prejavu niektorých slovenských politikov tieto dva národy vraj sa zožžierajú).
Vedúci kapely Omega, Benkő Laci pozdravil obecenstvo, spomínajúc nato žže cez desaťročia rocková hudba bola vlastne jedinou možžnou formou vyjadrovania túžžby po slobode. Koncert sa začínal s piesňou "Petróleum Lámpa", koncert bol vlastne súhrnom tvorby žživotného diela legendárnej kapely. Bol pôsobivý a z hudobného hľadiska mimoriadny. Pri tom aj technika podávala veľmi dobrý výkon. Počasie bolo vynikajúce, a nálada eššte lepššia- tak na javisku ako na hľadisku. Koncerty Omega v poslednom čase sa dokončievali dvojakým spôsobom. V prvom prípade kapela hrala v prídavkovom bloku "Gyöngyhajú lány "(perlovlasé dievča ) ako poslednú skladbu , v druhom, keď chlapci sa museli vrátiť pred obecenstvom ďalšším prídavkom.
V Nitre sa stalo to posledné, teda koncert bol dokončený piesňou "Régi csibészek" (starí šuhaji).
O rok Omega oslavuje 50. výročie svojej existencie monštre koncertami. Spevák, Kóbor János, " Mecky" nám povedal, žže sa pripravujú úplne novým programom a dúfa, žže so zahraničnými Maďarmi budú spolu oslavovať desiatkami koncertov. Čo sa týka mňa, od roku 1994 tak chodievam na koncerty Omega, žže musím ísť, lebo je možžné, žže daná príležžitosť je posledná.
Teraz v Nitre som nemal tento pocit, polstoročná Omega sa nechystá na rozlúčku, nemôžže to urobiť –"dožživotne- rockandroll" majú už v krvi. A keď to vedia robiť na takej úrovni, a s takou náladou ako v Nitre, a tisícom spôsobujú takú radosť, prečo by to neurobili?!
Ďakujeme aj agentúre elóKONCERT, žže Omegu nám dostali do Nitry, a mohli sme sa stať účastníkmi tohto nádherného podujatia.

V kruhoch maďarskej populárnej hudby sa ako senzácia rozššírila správa, žže tridsaťročná kapela Piramis, ktorá bola koncom sedemdesiatych rokov považovaná za najpopulárnejšiu rockovú skupinu, sa znovu dá dokopy a bude ma koncert. Bola to snáď ešte väčšia senzácia, než keď pred dvoma rokmi sa znovu dala dokopy skupina Omega, ktorá odvtedy opä koncertuje. Zo strany Kóbora a spol. bola potrebná len vôža, ale vystúpenie skupiny Piramis bolo neisté aj kvôli skorším chorobám zo závislosti Pétera Gallaia a Lajosa Soma. O koncerte Piramis sa už hovorilo aj vlani, ten sa však nakoniec neuskutočnil. „Bol som závislý na alkohole a drogách a odvykanie mi vežmi vyčerpalo organizmus, vlani by som teda ešte nebol schopný odohra celý koncert”, vyjadril sa v jednom interview kapelník Lajos Som. Dnes už niet pochybností, že sa koncert uskutoční, a nie len jeden (Budapeš, Papp László Sportaréna, 26. – 27. december). Veď sa s obrovským úspechom konala už aj generálka. Bolo to vďaka agentúre ElóKoncert z Dunajskej Stredy, ktorá aj v prípade Piramis bravúrne zopakovala to, čo s Omegou spravila už viackrát - pred koncertom v Budapešti ich zazmluvnila na vystúpenia na južnom Slovensku. Už aj pred koncertom sa dalo tuši, že „Piramis - horúčka” stále trvá, pretože parkoviská pred športovou halou Millennium v Nových Zámkoch boli minulý štvrtok úplne plné. Prišli fanúšikovia z celej krajiny, dokonca aj z Maďarska. Neskôr bolo na oficiálnej internetovej stránke skupiny (www.piramis.hu) zverejnené: „Keď členovia kapely vyšli zo šatne, hžadeli na stále narastajúce publikum s miernou trémou, keďže pred obecenstvom stáli naposledy pred štrnástimi rokmi. Tieto ich obavy boli samozrejme zbytočné a už po prvých taktoch bolo cíti, že majú stále taký istý elán a energiu ako kedysi, čo im vydržalo až do konca vyše dvojhodinového koncertu.” Koncert v Nových Zámkoch bol skutočným festivalom radosti, a to aj napriek tomu, že Lajos Som nemohol by kvôli zníženej schopnosti koncentrácie na pódiu počas celého koncertu. Preto si kapela vypomohla ešte jedným basgitaristom. Gallai však vydržal pri klávesoch až do konca, Miklós Köves spoza bicích tvrdo diktoval tempo a János Závody sa opä ukázal ako gitarový virtuóz. Samozrejme najväčšou hviezdou Piramis bol ako vždy Sándor Révész. Určite si mnohí spomenú, ako sa pred štvrstoročím do tohto vynikajúceho maďarského rockového speváka s ojedinelým štýlom a hlasom „hromadne” zamilovávali dievčatá. Len čo sa objavil na pódiu, bolo zrejmé, že táto láska dodnes vydržala, alebo sa opä rozhorela. Napriek dlhej prestávke v koncertovaní, ktorú bolo pri prvých skladbách na koncerte v Nových Zámkoch cíti, Révész rýchlo našiel sám seba v speve ako aj v kontakte s obecenstvom. Postupne odzneli legendárne pesničky, ako napr. Szállj fel magasra, A szerelem ördöge vagyok, Szabadnak születtem, Ajándék, Kóbor angyal, Becsület… Na pódium zavolali aj textára týchto skladieb Attilu Horvátha, ktorý sa pri pohžade na lásku, ktorá prúdila od novozámockého publika, ani sa nesnažil zakry svoje dojatie. A skutočne verše „Želaj si, aby všetko, na čo si dnes v noci myslel / Bolo pravdou aj zajtra a pozajtra / Želaj si naozajstný sviatok, želaj si ozajstnejší život / Pokojné Vianoce každému!” sa zdali by aktuálnymi nielen kvôli blížiacim sa sviatkom. Hudobníci veria v pokračovanie Piramis a na jar plánujú vyda novú platňu.