Bródy János 15.03.2020

Bródy János 15.03.2020

Bródy János 15.03.2020

Nedeľa 18:00

Divadelná sála DK Rimavská Sobota

Predaj vstupeniek:

  • Kníhkupectvo Mihálya Tompu, Hlavné nám., Rim. Sobota
  • MsKs Rim.Sobota, Nám.Š.M.Daxnera, Rim. Sobota
  • www.kulturars.sk

 

SHARE This