Reportáže

/úryvok/

…..v sobotu 49 ročná Omega očarila svoje viactisícové obecenstvo v Nitre.
ažko sme dostali parkovisko. Užž nával áut naznačovalo žže sa chystá veľká udalosť. Hoci to nebola lacná zábava. Ceny lístkov sa pohybovali medzi 25 – 55,-EUR. Užž dve hodiny pred začatím koncertu bolo nás v amfiteátri aspoň 3000, keď sa koncert začal, bolo nás aspoň dvakrát viac. Mnoho návšštevníkov priššlo z Maďarska, Poľska……..Pred Omegou kapela Collegium Musicum hrala inšštrumentálnu hudbu. Konferovalo sa dvojjazyčne. V radoch obecenstva boli Slováci a Maďari, panovala priateľská nálada. (Pre nás bolo len zlým žartom žže na základe prejavu niektorých slovenských politikov tieto dva národy vraj sa zožžierajú).
Vedúci kapely Omega, Benkő Laci pozdravil obecenstvo, spomínajúc nato žže cez desaťročia rocková hudba bola vlastne jedinou možžnou formou vyjadrovania túžžby po slobode. Koncert sa začínal s piesňou „Petróleum Lámpa“, koncert bol vlastne súhrnom tvorby žživotného diela legendárnej kapely. Bol pôsobivý a z hudobného hľadiska mimoriadny. Pri tom aj technika podávala veľmi dobrý výkon. Počasie bolo vynikajúce, a nálada eššte lepššia- tak na javisku ako na hľadisku. Koncerty Omega v poslednom čase sa dokončievali dvojakým spôsobom. V prvom prípade kapela hrala v prídavkovom bloku „Gyöngyhajú lány „(perlovlasé dievča ) ako poslednú skladbu , v druhom, keď chlapci sa museli vrátiť pred obecenstvom ďalšším prídavkom.
V Nitre sa stalo to posledné, teda koncert bol dokončený piesňou „Régi csibészek“ (starí šuhaji).
O rok Omega oslavuje 50. výročie svojej existencie monštre koncertami. Spevák, Kóbor János, “ Mecky“ nám povedal, žže sa pripravujú úplne novým programom a dúfa, žže so zahraničnými Maďarmi budú spolu oslavovať desiatkami koncertov. Čo sa týka mňa, od roku 1994 tak chodievam na koncerty Omega, žže musím ísť, lebo je možžné, žže daná príležžitosť je posledná.
Teraz v Nitre som nemal tento pocit, polstoročná Omega sa nechystá na rozlúčku, nemôžže to urobiť –“dožživotne- rockandroll“ majú už v krvi. A keď to vedia robiť na takej úrovni, a s takou náladou ako v Nitre, a tisícom spôsobujú takú radosť, prečo by to neurobili?!
Ďakujeme aj agentúre elóKONCERT, žže Omegu nám dostali do Nitry, a mohli sme sa stať účastníkmi tohto nádherného podujatia.

Share on