XXIII. OBECNÉ OSLAVY A HODY

XXIII. OBECNÉ OSLAVY A HODY

XXIII. OBECNÉ OSLAVY A HODY

Srdečne Vás pozývame na XXIII.OBECNÚ OSLAVU v nasledovných termínoch: 21., 22., 23. jún. 2019.