Reportáže

Opera pre celú rodinu! České marionety v opere opier! Odohraných vyše 3000 repríz! Účas na festivaloch vo svete a hosovanie pri významných medzinárodných akciách. Mozart skomponoval špeciálne pre Prahu „operu opier“ Dona Giovanniho, ktorej premiéru v Stavovskom divadle sám dirigoval. To bolo v roku 1787. Národné divadlo Marionet uvádza túto výnimočnú operu v unikátnej verzii klasického bábkového divadla, v štýlových kostýmoch a javiskovým prevedení vežkých bábiek. Táto produkcia je oslavou Mozartovej doby a prostredia vo forme.

Share on