Kontakt

Agentúra elóKONCERT
Kukučínova 459 / Dom podnikatežov/, 1. poschodie
P.O.BOX 187
929 01 Dunajská Streda
Slovak Republic

tel.: +421 905 654 349
e-mail: elokoncert.ds@gmail.com

Webform
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.